Free shipping for 5 books or more
0

MATHS 4 AFRICA

EARLY BIRD

MATHS 4 AFRICA EARLY BIRD

BELANGRIKE INLIGTING

Taal: Afrikaans
Plek: Universiteit Stellenbosch
Tydsduur: 3 dae
Koste: R1 500

DATUMS

2018

GRAAD 10

Kwartaal Datum Begin Eindig Lokaal Beskikbaar
Sondag 14 Januarie 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Kwartaal 1 Maandag 15 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Dinsdag 16 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Woensdag 28 Maart 12:00 17:00 PO Sauer gebou -
Kwartaal 2 Donderdag 29 Maart 08:00 17:00 PO Sauer gebou -
Saterdag 31 Maart 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Dinsdag 10 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 3 Woensdag 11 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Donderdag 12 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Maandag 1 Oktober 09:00 17:00 PO Sauer gebou (1006) -
Kwartaal 4 Dinsdag 2 Oktober 09:00 - PO Sauer gebou (1006) 30
Woensdag 3 Oktober 09:00 14:30 PO Sauer gebou (1006) -

GRAAD 11

Kwartaal Datum Begin Eindig Lokaal Beskikbaar
Woensdag 10 Januarie 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Kwartaal 1 Donderdag 11 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Vrydag 12 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Dinsdag 3 April 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 2 Woensdag 4 April 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Donderdag 5 April 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Saterdag 14 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 3 Sondag 15 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Maandag 16 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Saterdag 6 Oktober 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte gebou (225) -
Kwartaal 4 Sondag 7 Oktober 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte gebou (225) 37
Maandag 8 Oktober 09:00 14:30 PO Sauer gebou (1006) -

GRAAD 12

Kwartaal Datum Begin Eindig Lokaal Beskikbaar
Woensdag 10 Januarie 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Kwartaal 1 Donderdag 11 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Vrydag 12 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Saterdag 7 April 12:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 2 Sondag 8 April 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Maandag 9 April 08:00 17:00 PO Sauer gebou -
Vrydag 20 Julie 15:30 18:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 3 Saterdag 21 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Sondag 22 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Saterdag 6 Oktober 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte gebou (225) -
Kwartaal 4 Sondag 7 Oktober 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte gebou (225) 40
Maandag 8 Oktober 09:00 14:30 PO Sauer gebou (1006) -