MATHS 4 AFRICA

EARLY BIRD

MATHS 4 AFRICA EARLY BIRD

’n Unieke oplossing vir Wiskunde-probleme

Hoërskoolleerders sukkel dikwels met Wiskunde omdat hulle nie die basiese konsepte verstaan nie. Wanneer dit gebeur, vind hulle dit moeilik om nuwe werk te verstaan en moeiliker probleme op te los.

Maths 4 Africa bied ’n unieke oplossing hiervoor in die vorm van Early Bird-wiskundekursusse voor elke nuwe kwartaal. Hierdie kursusse gee graad 10- tot 12-leerders die geleentheid om vooraf kennis te maak met die nuwe kwartaal se werk en die basiese konsepte deeglik in te oefen. Sodoende kry die Early Birds wat dit bywoon, ’n hupstoot met die kwartaal se werk.
2017-10-09T12:57:53+00:00
Hoërskoolleerders sukkel dikwels met Wiskunde omdat hulle nie die basiese konsepte verstaan nie. Wanneer dit gebeur, vind hulle dit moeilik om nuwe werk te verstaan en moeiliker probleme op te los. Maths 4 Africa bied ’n unieke oplossing hiervoor in die vorm van Early Bird-wiskundekursusse voor elke nuwe kwartaal. Hierdie kursusse gee graad 10- tot 12-leerders die geleentheid om vooraf kennis te maak met die nuwe kwartaal se werk en die basiese konsepte deeglik in te oefen. Sodoende kry die Early Birds wat dit bywoon, ’n hupstoot met die kwartaal se werk.

Struktuur van Early Bird-kursusse

Drie afsonderlike Early Bird-kursusse word vir graad 10- tot 12-leerders aangebied. Elkeen is in ooreenstemming met die KABV (CAPS) vir die betrokke graad. Hierdie kursusse word kort voor elke nuwe kwartaal aangebied en duur elk drie dae.
2017-10-09T13:02:28+00:00
Drie afsonderlike Early Bird-kursusse word vir graad 10- tot 12-leerders aangebied. Elkeen is in ooreenstemming met die KABV (CAPS) vir die betrokke graad. Hierdie kursusse word kort voor elke nuwe kwartaal aangebied en duur elk drie dae.

Lê ’n goeie grondslag

Tydens die kursus word die hele kwartaal se werk stap vir stap behandel en leerders kry die kans om heelwat voorbeelde in elke afdeling uit te werk. Die doel is om te verseker dat hulle die basiese konsepte goed verstaan.

Wanneer die onderwyser die werk later in die klas behandel, is hulle reeds vertroud daarmee en is dit nie meer vir hulle nuut en vreemd nie, want hulle het reeds die basiese beginsels onder die knie. Hulle kan dan eerder daarop fokus om die werk goed vas te lê deur moeiliker oefeninge te doen in plaas daarvan om bloot te probeer byhou en splinternuwe werk te probeer verstaan.
2017-10-09T13:08:01+00:00
Tydens die kursus word die hele kwartaal se werk stap vir stap behandel en leerders kry die kans om heelwat voorbeelde in elke afdeling uit te werk. Die doel is om te verseker dat hulle die basiese konsepte goed verstaan. Wanneer die onderwyser die werk later in die klas behandel, is hulle reeds vertroud daarmee en is dit nie meer vir hulle nuut en vreemd nie, want hulle het reeds die basiese beginsels onder die knie. Hulle kan dan eerder daarop fokus om die werk goed vas te lê deur moeiliker oefeninge te doen in plaas daarvan om bloot te probeer byhou en splinternuwe werk te probeer verstaan.

Verminder druk en stres

Tydens die kwartaal ervaar baie hoërskoolleerders erge druk as gevolg van akademie sowel as sport- en ander aktiwiteite. Stres oor die groot hoeveelhede werk wat binne ’n relatief kort tydjie onder die knie gekry moet word, is vir baie leerders ’n werklikheid.

Early Birds het die voordeel dat hulle ten minste op een belangrike gebied voor is: met Wiskunde. Hierdie wete kan die druk wat op hulle geplaas word – en ook dié wat hulle op hulleself plaas – drasties verlig.
2017-10-09T13:09:05+00:00
Tydens die kwartaal ervaar baie hoërskoolleerders erge druk as gevolg van akademie sowel as sport- en ander aktiwiteite. Stres oor die groot hoeveelhede werk wat binne ’n relatief kort tydjie onder die knie gekry moet word, is vir baie leerders ’n werklikheid. Early Birds het die voordeel dat hulle ten minste op een belangrike gebied voor is: met Wiskunde. Hierdie wete kan die druk wat op hulle geplaas word – en ook dié wat hulle op hulleself plaas – drasties verlig.

Bou selfvertroue

Buiten die feit dat Early Birds reeds aan die begin van elke kwartaal kan voel dat hulle ’n stappie voor is, kan die kursusse hulle meer selfvertroue gee met Wiskunde omdat hulle in die klaskamer weet wat aangaan.

Selfvertroue is ’n uiters belangrike komponent van leer. Wanneer leerders voel dat hulle “nie goed is” met Wiskunde of “nie slim genoeg is” daarvoor nie, veroorsaak dit dikwels juis ’n sielkundige versperring en het dit tot gevolg dat hulle sukkel om die werk te verstaan. Die teendeel is ook waar: Wanneer leerders met selfvertroue met ’n vak omgaan en die ingesteldheid het dat hulle die werk sal kan doen, het hulle reeds die eerste hekkie op pad na sukses oorgesteek.
2017-10-09T13:10:09+00:00
Buiten die feit dat Early Birds reeds aan die begin van elke kwartaal kan voel dat hulle ’n stappie voor is, kan die kursusse hulle meer selfvertroue gee met Wiskunde omdat hulle in die klaskamer weet wat aangaan. Selfvertroue is ’n uiters belangrike komponent van leer. Wanneer leerders voel dat hulle “nie goed is” met Wiskunde of “nie slim genoeg is” daarvoor nie, veroorsaak dit dikwels juis ’n sielkundige versperring en het dit tot gevolg dat hulle sukkel om die werk te verstaan. Die teendeel is ook waar: Wanneer leerders met selfvertroue met ’n vak omgaan en die ingesteldheid het dat hulle die werk sal kan doen, het hulle reeds die eerste hekkie op pad na sukses oorgesteek.

Ervare onderwysers

Katie van Niekerk (voorheen Müller) bied die graad 11’s en 12’s se onderskeie kursusse aan. Sy is ’n ervare Wiskunde-onderwyser met HonsBSc Wiskunde en BEd op haar kerfstok en het ses jaar by die Hoër Meisieskool Bloemhof Wiskunde gegee. Margaret Rossouw (BSc in Fisio, HonsBEd en Wiskunde (US)) behartig die graad 10-kursus. Albei aanbieders bied al jare lank ook ekstra Wiskundeklasse vir hoërskoolleerders aan. Hulle het die vermoë om Wiskunde op so ’n manier aan leerders te verduidelik dat hulle dit maklik kan verstaan.
2017-10-09T13:11:00+00:00
Katie van Niekerk (voorheen Müller) bied die graad 11’s en 12’s se onderskeie kursusse aan. Sy is ’n ervare Wiskunde-onderwyser met HonsBSc Wiskunde en BEd op haar kerfstok en het ses jaar by die Hoër Meisieskool Bloemhof Wiskunde gegee. Margaret Rossouw (BSc in Fisio, HonsBEd en Wiskunde (US)) behartig die graad 10-kursus. Albei aanbieders bied al jare lank ook ekstra Wiskundeklasse vir hoërskoolleerders aan. Hulle het die vermoë om Wiskunde op so ’n manier aan leerders te verduidelik dat hulle dit maklik kan verstaan.

Terugvoer

Die terugvoer wat Maths 4 Africa oor die Early Bird-kursusse ontvang, is geweldig positief. Die Early Birds wat die vorige kursusse bygewoon het, voel dat dit hulle ’n geweldige hupstoot gegee het. Heelwat leerders noem ook dat hierdie voorbereiding hulle stres oor die komende kwartaal se werk drasties verminder het.
2017-10-09T13:11:46+00:00
Die terugvoer wat Maths 4 Africa oor die Early Bird-kursusse ontvang, is geweldig positief. Die Early Birds wat die vorige kursusse bygewoon het, voel dat dit hulle ’n geweldige hupstoot gegee het. Heelwat leerders noem ook dat hierdie voorbereiding hulle stres oor die komende kwartaal se werk drasties verminder het.

BELANGRIKE INLIGTING

Taal: Afrikaans
Plek: Universiteit Stellenbosch
Tydsduur: 3 dae
Koste: R1 500

DATUMS

2018

GRAAD 10

Kwartaal Datum Begin Eindig Lokaal Beskikbaar
Sondag 14 Januarie 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Kwartaal 1 Maandag 15 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Dinsdag 16 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Woensdag 28 Maart 12:00 17:00 PO Sauer gebou -
Kwartaal 2 Donderdag 29 Maart 08:00 17:00 PO Sauer gebou -
Saterdag 31 Maart 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Dinsdag 10 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 3 Woensdag 11 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Donderdag 12 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Maandag 1 Oktober 09:00 17:00 PO Sauer gebou (1006) -
Kwartaal 4 Dinsdag 2 Oktober 09:00 - PO Sauer gebou (1006) 30
Woensdag 3 Oktober 09:00 14:30 PO Sauer gebou (1006) -

GRAAD 11

Kwartaal Datum Begin Eindig Lokaal Beskikbaar
Woensdag 10 Januarie 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Kwartaal 1 Donderdag 11 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Vrydag 12 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Dinsdag 3 April 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 2 Woensdag 4 April 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Donderdag 5 April 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Saterdag 14 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 3 Sondag 15 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Maandag 16 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Saterdag 6 Oktober 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte gebou (225) -
Kwartaal 4 Sondag 7 Oktober 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte gebou (225) 37
Maandag 8 Oktober 09:00 14:30 PO Sauer gebou (1006) -

GRAAD 12

Kwartaal Datum Begin Eindig Lokaal Beskikbaar
Woensdag 10 Januarie 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Kwartaal 1 Donderdag 11 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Vrydag 12 Januarie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte (223) -
Saterdag 7 April 12:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 2 Sondag 8 April 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Maandag 9 April 08:00 17:00 PO Sauer gebou -
Vrydag 20 Julie 15:30 18:00 Lettere en Wysbegeerte -
Kwartaal 3 Saterdag 21 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Sondag 22 Julie 08:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte -
Saterdag 6 Oktober 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte gebou (225) -
Kwartaal 4 Sondag 7 Oktober 09:00 17:00 Lettere en Wysbegeerte gebou (225) 40
Maandag 8 Oktober 09:00 14:30 PO Sauer gebou (1006) -